BAŞYAZI

Nisan 2004 ten beri çeşitli nedenlerle basımı ve yayını yapılamayan dergimizin yeniden yayın hayatına devamı önce İzmir de yaşayan Tatar camiasını ve İzmir dışından da (TARAK TAMGA ya ne oldu? Neden çıkmıyor? diye) sorgulayan takipçilerimizi mutlaka memnun edecektir.
Gecikmeli olarak çıkan bu sayımızı sanki yayımlayamadığımız ayların acısını çıkarmak istercesine daha zengin ve içerikli tutmaya çalıştık.
Bilindiği gibi 1991 yılında bağımsız olarak kurulan derneğimiz 2001 yılında kendi mülkünü satın almıştı. Kendi mülkünün tabelasında resmi dernek isminin yanında ‘TATAR EVİ ‘ yazdırmıştı. NEDEN? Çünkü dernek tüzüğümüzün 3. maddesinin L fıkrasında :’’ Ege bölgesinde bulunan Kazan Tatarları da aynı çatı altında faaliyetlerini sürdürebilirler ‘’der. Kurucu ve onursal başkanımız merhum Dr. Nevzat DİVİ baba tarafından Kazan, anne tarafından Kırım Tatarıydı.
Yine kurucu üyelerimizden ve eski başkanlarımızdan Prof. Dr. Sadun KOŞAY da Kazan Tatarıdır. Tüzükteki ilgili madde Prof. Dr. Sadun KOŞAY’IN teklifi ile tüzüğe girmiştir.
Ancak 2007 yılına kadar derneğimizde Kazan Tatar sayısı oldukça azdı.2007 den bu yana derneğimizde bir TATAR bütünlüğü ve kardeşliğinin giderek daha belirgin görülmektedir.
Türk tarihinin geçmişine göz atınca Altınordu’nun dağılmasından sonra ilk kurulan Hanlıklar Kırım ve Kazan Hanlıkları olmuştur. Tarih boyunca bu iki hanlık aynı boydan geldiklerinden sürekli dayanışma içinde olmuşlardır. İşte bu nedenle tüm TATAR’LAR ( Kırım – Kazan – Nogay – Şongar ) hepsi bir boydur ve bir soydur. Biz İzmir derneğindeki tüm üyeler aynı doğrultuda ve heyecanla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bunun son örneğini 22-Ocak–2008 de hemşerimiz olmasından onur duyduğumuz Konak Kaymakamı Sn. Ali Muhsin NAKİBOĞLU'nun Başkonakbaylığında düzenlediğimiz Tanıtım konferansı ve yöresel müziğimizden örnekler sunulan gecede tüm katılımcılara, basın vasıtasıyla izleyenlere göstermiş olduk. 24 – Ocak – 2008 de TRT – İNT te yapılan canlı yayında da Prof. Dr. Mustafa ÖNER ile dernek Başkanı Erdim BORAY ve dernek sekreteri Dr. Şükriye ALYANAK aynı konuda Tüm Türk Dünyasına seslerini duyurmuşlardır.
Globalleşen Dünyamızda bölünerek yok olmalara değil birleşerek varlığını göstermek, dünya sahnesinde Türk varlığının büyüyerek devam ettirilmesine ihtiyaç vardır. Bu hiç unutulmamalıdır. Ayrıca güncel teknolojilerde her şey çok açık ve hızlı gelişmekte olduğundan çağın gerisinde kalmamak için hızlı düşünmek, çok çalışmak ve kararlı olmaya mecburuz. Aksi halde ötelenmeye ve unutturulmaya mahkûm oluruz. Bu durumda Tatar davasında hala kaplumbağa adımları ile günün kurtarılamayacağının bilinmesi gerekir.
Derneğimizde 18 yılda oluşan onur, bilinç ve kültür sayesinde çizgimizin doğruluğu, alt yapısı tam oluşmadan içi doldurulamaz, alelacele kurulmaya çalışılan birtakım çıkar kuruluşlarının kesinlikle içinde hatta yakınında bile olmak istemeyişimizle bu kanıtlanmıştır.
Özetle derneğimizin birliği ve dirliği yücelerek devam etmektedir. Ayrıca Vatan Kırım davasında yansız, ödünsüz ve doğrudan yana olan çalışmalarımızı artırarak devam ettireceğiz. Doğrulardan yana olduğu sürece her Tatar derneğiyle olan birlikteliğimiz sürecektir. Doğru, iyi niyetli kurum, kuruluş ve kişilere kapımız sonuna dek açıktır.
4 – Aralık – 2007 de yapılan olağan genel kurul sonucunda göreve gelen tüm yönetim ve yönetimin oluşturduğu kol görevlilerini son sayfalarımızda bulabilirsiniz.
Görevi devralmamızın hemen sonrasında yeni yıl ve bayram mesajlarımızla beraber birlik olmamızın gerekliliğini özetleyen mektuplarımızı başta Vatan Kırım olmak üzere tüm dünya ve Türkiye’deki bağımlı ve bağımsız Tatar derneklerine yolladık. Tamamen iyi niyetle uzattığımız elimize karşılık verenlere sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Bunların içinde en sıcak ve olumlu yaklaşan Amerika’dan Kırım Dernek Başkanı Sn. Huriye ALTAN , Kanada’dan Kırım Dernek Başkanı Sn. İskender İBRAM, Romanya’dan Demokrat Tatarlar Birliğinden Sn. Salih NEJAT ve diğer yöneticiler,Vatan Kırım’dan Milli Meclis Üyesi Sn. Ali HAMZİN .... Türkiye’den Kocaeli Tatar Derneği Başkanı
Sn. V. İbrahim ARACI, Tekirdağ Emir Yakuplular Kırım Dernek Yöneticileri, Bursa, Düzce, Eskişehir Kırım Dernekleri ile daha isimlerini sayamadığımız diğer Tatar dernekleri ve yöneticilerine de camiamız adına teşekkür ediyoruz.
Yönetimimiz birlikteliğin yararına inanarak ve bilerek; görevini şevk ve azimle sürdürecektir. Yönetim pek çok destek ve dayanışmalarla önemli sayılabilecek işleri katnaşmalar sayesinde daha kolay başararak engelleri aşacaktır.
Tüm Tatar milletinin aklından çıkmayan DİLDE, FİKİRDE, İŞTE BİRLİK şiarının eksik olan İŞTE BİRLİK kısmının daha çabuk faaliyete geçirilebilmesi için İZMİR Derneği olarak her şeye hazırız. Bunun göstergesini olumlu çalışmalarımızla yansıtıyoruz ve daha çok yansıtacağız.

SAVLUKMAN KALINIZ…


TARAK TAMGA

7 Mart 2008 Cuma

MÜZİK 2

Kardeş Kazan Tatarları’ndan Halk Müziği Örnekleri:
AYRILMAGIZ

AYRILMAGIZ
Su buyenda yalgız akkoş, kayrılgan kanatları
Kanatlarnı kayıra ul ayrılu gazapları

Ayrılmagız, ayrılmagız, bulsa da sebeplerî
Kanatlarnı kayıra ul ayrılu sagetlerî (2)

Yat koşnı par itmes akkoş, yalgız kanat kaksada
Bez de bîrge bulalmabız, sular ürge aksa da
Yalgız akkoş kürgen sayın, üzîle begerlerîm,
Nige son bîrge çaklarnıñ bîlmibîz kadîrlerîn

Ayrilmagız, ayrılmagız, bulsa da sebeplerî
Kanatlarnı kayıra ul ayrılu sagetlerî(2+1)
(Gülşat Zeyeşava şiiri)
Beste: Çulpan Zinnetullina
AYRILMAYINIZ

Su boyunda yalnız ak kuş, kayrılmış kanatları
Kanatları kayırır ayrılma gazapları

Ayrılmayınız, ayrılmayınız olsa da sebepleri
Kanatları kayırır ayrılma saatleri

Yabancı kuşu eş kabül etmez, yalnız kanat çırpsada
Biz de beraber olamayız, sular tepeye aksa da
Yalnız ak kuşu gördükçe, üzülüyor bağırlarım
Niye bu günlerin bilmiyoruz kadirlerin

Ayrılmayınız, ayrılmayınız olsa da sebepleri
Kanatları kayırır ayrılma saatler

MÜZİK 1

Kardeş Kazan Tatarları’ndan Halk Müziği Örnekleri:

TUGAN TEL (ANA DİL)
Bu cır, bütün Dünyadaki (Kazan) Tatarların bildiği ve bir çeşit Milli Marş niteliğinde bir şarkıdır.
Her Tatar toplantısında ayakta söylenir.

Söz: Abdullah Tukay (Şair Gabdulla Tukay, 27 yıllık ömründe, Tatar halkına ölümsüz eserler bırakmıştır.)
Müzik:Halk müziği (Anonim)


TUGAN TEL

İ tugan tel, i matur tîl, etkem-enkemîn tîlî!
Dünyada küp nerse bîldîm,sin tugan tîl arkılı(2)

İñ ilîk bu tîl bîlen enkem bişîkte küylegen,
Annarı tünner buyı ebkem hikeyet söylegen (2)

İ tugan tîl! Hervakıtta yardemîñ bîlen sinîñ,
Kîçkîneden añlaşılgan şatlıgım, kaygım minîm(2)

İ tugan tîl! Sinde bulgan in ılîk kılgan duğam
Yarlıkagıl, dip üzîm hem etkem-enkemnî, hodam!(2)

(ANA DİL)
Ey ana dil, ey güzel dil, babam annemin dili,
Dünyada, çok şeyler bildim, sayende ana dili,

İlk önce bu dille, anneciğim beşikte öylemiş,
Sonra geceleri ninem hikaye anlatmış,

Ey ana dil her vakitte yardımın ile senin,
Küçüklüğümden anlaşılmış sevincim kaygım benim

Ey ana dil, sende olmuş evvela kılmış duam,
“Koru diye kendimi ve babam annemi Hüdam.”

CANLI TARİHİMİZ

İZMİR KIRIM TÜRKLERİ KÜLTÜR ve YARDIMLAŞMA DERNEĞİ’NDEKİ VATAN
KIRIM doğumlu üyelerimiz (Canlı Tarihlerimiz)

Halen derneğimizde kayıtlı ve çok şükür ki hayatta olan Vatan KIRIM doğumlu yedi üyemiz bulunmaktadır. Bu çok değerli üyelerimizin her biri İkinci dünya harbinde KIRIM Tatarlarına uygulanan mezalimlerin ve soykırımların birer canlı şahididirler
Tarak Tamga dergimizin bu sayısında bizzat kendi ağızlarından, ibret dolu ve sadece tatarlara değil tüm insanlığa ders olması gereken acı ve tamamen gerçek hayat hikâyelerini sizlere sunuyoruz.
Bu hikâyelerde yorum, yönlendirme ve saptırma gibi şeylere kesinlikle yer verilmemiş olup, tamamen kendilerinin anlattıkları bire bir şeklinde sizlerin bilgilerinize sunulmuştur. Ayrıca anlattıklarına bazı halen salkıyabildikleri belgelerde ilave edilmiştir.
Bizler bu röportajları yaparken çok duygulandık ve bazen gözyaşlarımıza hâkim olamadık.
Belgesel niteliğinde olan bu röportajları ayni zamanda kameramızla da anında görüntüledik.
Bu görüntülü canlı tarihi CD/VCD/DVD şekliyle edinmek isterseniz derneğimizin e-posta adresi olan izmirtatar@mynet.com a başvurabilirsiniz.
Dersler alarak geçmişimizi ve acılarımızı unutmamamız ve de gelecek kuşaklara aktarabilmeniz dileğiyle…

6 Mart 2008 Perşembe

2008 ÖZEL SAYI

TARAK TAMGA

İZMİR KIRIM TÜRKLERİ DERNEĞİNİN YAYIN ORGANIDIR

İZMİR KIRIM TÜRKLERİ KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

Dernek Adına Sahibi
Erdim BORAY
erdimboray@hotmail.com

Genel Yayın Yönetmeni ve Yazı İşleri Müdürü
Şükriye ALYANAK
alyanak2005@yahoo.com

Genel Koordinatör
Behzat AKTAŞ
izmiruzek@yahoo.com

Grafik Tasarım ve Kapak Düzenleme
Bilgi İşlem
EGE AJANS

YÖNETİM KURULU
Erdim BORAY
Nuran ÇAĞATAY
Behzat AKTAŞ
Şükriye ALYANAK
Doğan NAS
Kadir ÖLÇENOĞLU
Zülkefil BAHTİYAR

Bu dergi basın , yayın yasasına uymayı taahhüt eder.Gönderilen yazılar iade edilmez,yayınlanan yazıların sorumluluğu yazarına aittir.
İdare yeri: Mithatpaşa Cad. No:224/A
Grup Apt. Karataş/İZMİR
Tel:0 232 483 58 00
izmirtatarlar@yahoo.com.tr, izmirtatar@mynet.comİÇİNDEKİLER